Spring

Data powsta­nia: kwiecień 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1919, „Tryout”, wol. 5, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Hymn na cześć wiosny, będący parafrazą artykułu Clifforda Raymonda w jednym z numerów „Chicago Tribune” (żadnemu z badaczy nie udało się jak dotąd zidentyfikować, o który chodzi).