Temperance Song

Data powsta­nia: wiosna 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wiosna 1916, „Dixie Booster”, wol. 4, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft wychwala całkowitą abstynencję alkoholową.