The Bay-Stater’s Policy

Data powsta­nia: późna wiosna 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1915, „Bay-Stater”, wol. 4, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótki wiersz na temat „Bay-Stater”, pisma George’a A. Thomsona, członka Zjednoczonego Towarzystwa Prasy Amatorskiej, który nawoływał do „ochrony sztuki”.