The Beauties of Peace

Data powsta­nia: przed 27 czerwca 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 27 czerwca 1916, „Providence Evening News”, wol. 49, nr 123

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Autor wyśmiewa pacyfistyczną postawę Henry’ego F. Thomasa, autora artykułu A Prayer for Peace and Justice [Modlitwa o pokój i sprawiedliwość], był bowiem gorliwym zwolennikiem udziału USA w I wojnie światowej.