The City

Opublikowano pod pseudonimem: Ward Phillips

Data powsta­nia: październik (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1919, „Vagrant”, nr 10

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Miasto:

Uwagi: Podmiot liryczny przypomina sobie świetliste, złote i obfitujące w piękno miasto, w którym był niegdyś. Wkrótce jednak pojmuje, że skrywało także straszliwą zgrozę.

The City po angielsku