The Conscript

Data powsta­nia: 1918 (?)

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1977, A Win­ter Wish & Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Poborowy:

  • Poezje [przeł. Dorota Tukaj]  2018

Uwagi: Podmiotem lirycznym jest poborowy, który narzeka na wojskowy los. Zaskakujący wiersz jak na Lovecrafta, który zawsze popierał działania wojenne i gardził ludźmi pokoju. Możliwe zatem, że była to parodia, lecz w takim razie jest nieudana.

The Conscript po angielsku

Skany rękopisu