The Dead Bookworm

Napisane pod pseudonimem: Lewis Theobald, Junr.

Data powsta­nia: ok. 29 sierpnia 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1919, „United Amateur”, wol. 19, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Humorystyczny wiersz o śmierci niejakiego „Mola Książkowego”, czyli alter ego Lovecrafta. Grupa mężczyzn wspomina Mola z szacunkiem, ale i nie bez cierpkich uwag. Autor był świadomy, że nie przystaje do reszty świata i wyznaje przestarzałe idee, przez co nie jest zbyt lubiany. Utwór na tle wcześniejszej poezji Lovecrafta wyróżnia się swobodą, kolokwializmami oraz brakiem zwyczajowego patosu.