The East India Brick Row

Data powsta­nia: 12 grudnia 1929

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 8 stycznia 1930, „Providence Journal”, wol. 102, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Pod koniec 1929 roku rada miasta Providence podjęła decyzję o zburzeniu zabytkowych XIX-wiecznych magazynów na nabrzeżu. Kochający zabytki rodzinnego miasta Lovecraft, nie mogąc zaakceptować decyzji, wysłał do „Providence Journal” list z melancholijnym wierszem poświęconym budynkom. Chociaż The East India Brick Row spotkał się z życzliwym odbiorem czytelników, to niestety nie pomógł ocalić magazynów.