The Eidolon

Opublikowano pod pseudonimem: Ward Phillips

Data powsta­nia: październik (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1918, „Tryout”, wol. 4, nr 10

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Złuda:

Uwagi: „Z dziedzin eternych istoty” (Nemezis i inne utwory poetyckie, s. 145) przybywają do naszego świata, szukając życia. Gdy cudowność nocy przeradza się w dzień, pojmują, czego naprawdę szukały.