The End of the Jackson War

Data powsta­nia: jesień 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1914, „Argosy”, wol. 77, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi:

Wiersz powstał na prośbę redaktora „Argosy”. Miał podsumować oraz zakończyć ciągnącą się od paru miesięcy dyskusję na łamach czasopisma na temat pisarza romansów, Freda Jacksona.