The Feast

Data powsta­nia: wczesna wiosna 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1923, „Hub Club Quill”, wol. 15, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz upamiętnia zjazd Hub Clubu w Bostonie w dniach 10-11 marca 1923, w którym Lovecraft brał udział.