The Link

Data powsta­nia: lipiec (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1918, „Tryout”, wol. 4, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o braterstwie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.