The Magazine Poet

Data powsta­nia: październik (?) 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1915, „United Amateur”, wol. 15, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft ubolewa nad poetami piszącymi wyłącznie dla pieniędzy, którzy potrafią zgasić poetycki zapał, jeśli wiersz ma być krótki, a także pisać o byle czym, jeśli potrzeba zapełnić miejsce w gazecie.