The Members of the Men’s Club

Pełny tytuł: The Mem­bers of the Men’s Club of the First Uni­ver­sa­list Church of Pro­vi­dence, R.I., to Its Pre­si­dent, About to Leave for Flo­rida on Acco­unt of His Health

Data powsta­nia: wg Lovecrafta: „około 1911 roku”, wg Joshiego: „mogło to być zarówno w 1910 roku, jak i dopiero w roku 1914”

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1986, Medusa and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Świadectwo przynależności Lovecrafta do Klubu Mężczyzn Pierwszego Kościoła Uniwersalistów w Providence. Prawdopodobnie był członkiem nie z własnej woli, lecz na życzenie matki, która nie zamierzała pozwolić, by syn całkowicie odsunął się od religii. Ponieważ członkostwo przypadło na okres „ekscentrycznego samotnictwa” Lovecrafta, mógł to być także wynik starań matki, by wypchnąć syna z domu do ludzi.