The Nymph’s Reply to the Modern Business Man

Napisany pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jr.

Data powsta­nia: luty (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1917, „Tryout”, wol. 3, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Zabawna odpowiedź na miłosny wiersz Olive’a G. Owena pt. The Modern Business Man to His Love. Całość utrzymana w tonie przypominającym następujący fragment (cyt. za: H. P. Lovecraft. Biografia, s. 220):

Dla twych tkanin, szafirów nurzam się w zachwycie,
Lecz że to niecny podstęp rozum szepce skrycie —
Mój mąż siódmy mnie darzył takimi cackami:
Sztuczne futra i szkiełka — oto czym mnie mamił!