The Odes of Horace: Book III, ix

Data powsta­nia: 22 stycznia 1936

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lata 1940., „Sappho”, wol. 1, nr 4 [jako Horace: Book III Ode IX: Theobald’s Translation]

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Przekład ody IX z księgi III Horacego.

SKANY RĘKOPISU