The Pensive Swain

Opublikowano pod pseudonimem: Archibald Maynwaring

Data powsta­nia: październik (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1919, „Tryout”, wol. 5, nr 10

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Liryk dedykowany bliżej nieznanej osobie o inicjałach P.M. Opowiada o prostym pasterzu tęskniącym do wymarzonej piękności, która nie ma sobie równej wśród żyjących kobiet.