The Poem of Ulysses, or The Odyssey

Data powsta­nia: niedługo przed 8 listopada 1897 roku

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: The Young Folks’ Ulys­ses, 1982

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Poemat o Ulissesie albo Odyseja:

Uwagi: Najwcześniejszy z istniejących utworów poetyckich Lovecrafta (wiadomo, że pisał wiersze już w wieku sześciu lat). Znany również pod innymi tytułami:

  • The Poem of Ulysses: Written for Young People
  • The Young Folks’ Ulysses or the Odyssey in plain Old English Verse: An Epick Poem
  • The New Odyssey or Ulyssiad for the Young

Wszystkie z nich widnieją w stworzonej przez małego Lovecrafta książeczce z tym wierszem. „Publikacja” opatrzona jest datą 8 listopada 1897, komentarzem „wydanie drugie” oraz znakiem fikcyjnego wydawnictwa Providence Press Co.

The Poem of Ulysses to oczywiście streszczenie Odysei Homera. 88 wersów rymowanych wewnętrznie, zbudowanych na wzór Pieśni o starym żeglarzu Coleridge’a. Mimo drobnych błędów językowych utwór stanowi świadectwo, jak przedwcześnie rozwiniętym i utalentowanym dzieckiem był Lovecraft.

Skany książeczki z zachowanym tekstem