The Poet’s Rash Excuse

Opublikowano pod pseudonimem: L. Theobald, Jun.

Data powsta­nia: lipiec (?) 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1920, „Tryout”, wol. 6, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótka satyra o prostym chłopaku, który codziennie smali cholewki do innej kobiety, pomagając sobie zasłyszaną poezją.