The Poet of Passion

Opublikowane pod pseudonimem: Louis Theobald, Jun.

Data powsta­nia: czerwiec (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1917, „Tryout”, wol. 3, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Satyra na poetów piszących na zlecenie dla komercyjnych czasopism.