The Prophecy of Capys Secundus

Napisano pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jun.

Data powsta­nia: 11 stycznia 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1977, A Win­ter Wish & Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: „Kontynuacja” wiersza The Prophecy of Capys, XIX-wiecznego pisarza i polityka, Thomasa Babingtona Macaulaya. Treściowo utwór dotyczy różnych znajomych Lovecrafta z organizacji dziennikarzy amatorów.