The Return

Data powsta­nia: grudzień (?) 1926

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1926, „Tryout”, wol. 11, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o powrocie Charlesa W. Smitha, redaktora amatorskiego pisma „Tryout”, z podróży opisanej w Tryout’s Lament for the Vanished Spider.