The Rose of England

Data powsta­nia: zapewne wczesna jesień 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1916, „Scot” nr 14

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Pieśń głosząca wspaniałość Wielkiej Brytanii.

The Rose of England po angielsku