The Rutted Road

Napisany pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jun.

Data powsta­nia: początek 1917 (?)

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1917, „Tryout”, wol. 3, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Wyżłobiona droga:

  • Poezje [przeł. Dorota Tukaj]  2018

Jako Wybrużdżona Droga:

Uwagi: Metaforyczny wiersz o podróżnym, który gubi się i o zmroku zmierza nie wiadomo dokąd polną drogą.