The Simple Speller’s Tale

Data powsta­nia: pierwszy kwartał 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Na początku XX wieku istniał ruch postulujący jak największe uproszczenie angielskiej pisowni. Lovecraft w tym wierszu wyśmiewa ich żądania.