The Smile

Data powsta­nia: ok. lipca 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1916, „Symphony”, nr 12

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz zestawia ze sobą smutek i radość. Pierwszy odbiera zdolność do czerpania uciechy z piękna świata i przyrody, druga dodaje wszystkiemu barw.