The Spirit of Summer

Data powsta­nia: czerwiec (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 27 czerwca 1918, „National Enquirer”, wol. 6, nr 13

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o pięknie przyrody w letniej szacie. Utwór obfitujący w nawiązania do mitologii greckiej.