The State of Poetry

Data powsta­nia: październik (?) 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft w prześmiewczy sposób ubolewa nad modernistyczną degradacją ówczesnej poezji i wyraża tęsknotę za dawną liryką.