The Teuton’s Battle-Song

Data powsta­nia: ok. 17 grudnia 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1916, „United Amateur”, wol. 15, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Okraszony elementami teutońskiej mitologii poemat, w którym autor ubolewa, że dwa wielkie narody tego samego pochodzenia rasowego: Anglia i Niemcy, wdały się w okrutną bratobójczą walkę.