The Wood

Opublikowano pod pseudonimem: L. Theobald, Jun.

Data powsta­nia: styczeń (?) 1929

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1929, „Tryout”, wol. 11, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Bór:

  • Poezje [przeł. Dorota Tukaj]  2018

Jako Las:

Uwagi: Wycięcie prastarego lasu i postawienie na jego miejsce miasta pełnego hulaszczych zabaw nie przegnało potężnych sił natury.

The Wood po angielsku