Theobaldian Aestivation

Napisano pod pseudonimem: Ludovicus Theobaldus Secundus

Data powsta­nia: 11 listopada 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1986, Medusa and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Utwór upamiętniający zjazd członków organizacji amatorskiego dziennikarstwa, który odbył się w lipcu 1920 roku w Bostonie i w którym Lovecraft wziął udział.