Theodore Roosevelt: 1858-1919

Data powsta­nia: styczeń (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1919, „United Amateur”, wol. 18, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Elegia o Theodorze Roosevelcie, który zmarł 6 stycznia 1919 roku. Roosevelt dążył do zaangażowania Stanów Zjednoczonych w I wojnę światową i między innymi za to Lovecraft popierał go bardziej niż pokojowo nastawionego Woodrowa Wilsona.