'Tis a sprig of green shamrock...

Data powsta­nia: nieznana

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wyraz miłości Lovecrafta do Wielkiej Brytanii.