To a Dreamer

Data powsta­nia: 25 kwietnia 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1921, „Coyote”, nr 16

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Do śniącego:

Uwagi: Podmiot liryczny mówi do śniącego, który doświadcza cudowności i grozy snów.

Patrz również: