To Alan Seeger

Data powsta­nia: lipiec (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1918, „Tryout”, wol. 4, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Alan Seeger (1888-1916) był amerykańskim poetą, który zaciągnął się do francuskiej Legii Cudzoziemskiej i zginął w I wojnie światowej. W swoich wierszach nawoływał Stany Zjednoczone do włączenia się do walk na frontach Wielkiej Wojny. Choć, jak przyznaje S.T. Joshi (The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft, wyd. I, s. 513), Seeger poetą był marnym, zyskał krótkotrwałą sławę po śmierci, a oddanym wielbicielem jego twórczości i poglądów był m.in. Lovecraft.