To an Accomplished Young Gentlewoman

Data powsta­nia: najpewniej 2 grudnia 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi:

Akrostych, gdzie pierwsze litery wersów układają się w imię adresatki: „Dorrie M”. Nie wiadomo, kim była owa dama, ale zapewne członkinią jednej z organizacji prasy amatorskiej.