To an Infant

Data powsta­nia: 29 sierpnia 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1925, „Brooklynite”, wol. 15, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Do niemowlęcia:

Uwagi: Wiersz skierowany do niedawno narodzonego syna amatorskiego pisarza, Ernesta A. Dencha, w którym Lovecraft uczula chłopca, by nie utracił największego ze swoich skarbów – zdolności do marzeń. Utwór powstał na spotkanie Klubu Niebieskiego Ołówka.