To Greece, 1917

Data powsta­nia: maj (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1917, „Vagrant”, nr 6

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft nawołuje Greków do walki przeciwko niemieckiemu najeźdźcy ich kraju. Grecja za naciskiem króla Konstantyna I do czerwca 1917 roku pozostawała państwem neutralnym.