To His Mother on Thanksgiving

Data powsta­nia: 30 listopada 1911, godzina 3:30

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1965, Selec­ted Let­ters I: 1911 – 1924, s. 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako [Do matki w Dniu Dziękczynienia]:

Uwagi: Zabawny wiersz, w którym Lovecraft prosi matkę, by zostawiła mu coś do jedzenia, gdy pójdzie świętować Dzień Dziękczynienia u  siostry.