To Miss Beryl Hoyt

Data powsta­nia: luty (?) 1926

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1927, „Justice”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz z życzeniami na pierwsze urodziny Beryl Hoyt, dziewczynki, której tożsamość pozostaje nieznana.