To Mr. Lockhart, on His Poetry

Data powsta­nia: marzec (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1917, „Tryout”, wol. 3, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Andrew Francis Lockhart z Południowej Dakoty był członkiem Zjednoczonego Towarzystwa Prasy Amatorskiej i gorącym zwolennikiem abstynencji alkoholowej (jak Lovecraft). HPL wyraża uznanie dla jego poezji.