To Mr. Terhune, on His Historical Fiction

Data powsta­nia: ok. 1911-1913

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1994, H.P. Love­craft in “The Argosy”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz pochwalny dla Alberta Paysona Terhune’a, autora powieści historycznych publikowanych w czasopiśmie „Argosy”.