To S.S.L. - Oct. 17, 1920

Data powsta­nia: październik 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1977, A Win­ter Wish & Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Utwór z życzeniami urodzinowymi dla przebywającej w szpitalu matki Lovecrafta. Dołączone do niego były zapewne czekoladki.