To Samuel Loveman, Esq.

Podpisano: Grandpa Theobald

Data powsta­nia: nieznana, prawdopodobnie w okresie 1924-1926

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems [jako To Saml Loveman, Esq.]

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz, w którym Lovecraft prosi Lovemana o przyjęcie spóźnionych prezentów urodzinowych od niego oraz kolegów.