To the Rev. James Pyke

Data powsta­nia: jesień 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1914, „United Official Quarterly”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi:

Wiersz ku czci Jamesa Pyke’a, przez pewien czas sąsiada Lovecrafta, gdy ten mieszkał pod 598 Angell Street w Providence. Pyke był poetą oraz członkiem organizacji amatorskich, którego wiersze Lovecraft publikował w swoim „Conservative”.