Unda; or, The Bride of the Sea

Napisane pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jr.

Data powsta­nia: ok. 30 września 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1916, „Providence Amateur”, wol. 1, nr 2 [jako The Bride of the Sea]

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Unda albo Morska Narzeczona:

  • Poezje [przeł. Dorota Tukaj]  2018

Uwagi: Parodia sentymentalnych ballad Thomasa Moore’a i innych późnych romantyków. Lovecraft w 1917 roku dopisał do niej epilog.

Unda; or, The Bride of the Sea po angielsku