Veteropinguis Redivivus

Data powsta­nia: lato (?) 1930

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Seria siedmiu wierszy poświęconych kotom i psom Edith Miniter. Łaciński tytuł pochodzi od pierwszego wiersza i oznacza „Stary Tłustek powraca”. Stary Tłustek to kot Miniter, który odszedł ze świata późną wiosną 1930 roku.