Waste Paper

Napisano pod pseudonimem: Humphrey Littlewit, Gent.

Data powsta­nia: między II połową 1922 a I połową 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: nieznane

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Papier jałowy:

Uwagi: Zmyślna parodia Ziemi jałowej (Waste Land) T. S. Eliota. Sam HPL określał utwór Eliota „w zasadzie pozbawionym sensu zestawem wyrażeń, uczonych aluzji, cytatów, potocznych wypowiedzi i ogólnych urywków” (Nemezis i inne utwory poetyckie, s. 478). Na tej samej zasadzie wplótł w Papier jałowy mnóstwo cytatów z piosenek oraz utworów literackich, a także odniesień autobiograficznych.

Po angielsku w numerze XXVI „Books at Brown” dostępne jest faksymile wiersza wraz z opracowaniem Bartona Leviego St. Armanda oraz Johna H. Stanleya.

Waste Paper po angielsku

Skany rękopisu