Wisdom

Opublikowano pod pseudonimem: Archibald Maynwaring

Data powsta­nia: listopad (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1919, „Silver Clarion”, wol. 3, nr 8

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Parafraza 28 rozdziału Księgi Hioba, nawołująca do porzucenia życia w grzechu i wielbienia Boga. Chociaż agnostyk, Lovecraft napisał wiersz ze względu na serdeczność, jaką darzył Johna Miltona Staplesa, pobożnego redaktora amatorskiego pisma „Silver Clarion” (w którym ukazał się Wisdom). HPL traktował Staplesa niemal jak protegowanego i słał utwory do jego gazety, aby miał co drukować.