With a Copy of Wilde’s Fairy Tales

Data powsta­nia: lipiec 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Ze zbiorem baśni Wilde’a:

Uwagi: Wiersz-dedykacja sprezentowany wraz z egzemplarzem baśni Oscara Wilde’a koleżance z organizacji amatorskiego dziennikarstwa, Alice M. Hamlet, dzięki której Lovecraft poznał twórczość lorda Dunsany.